blog dec 1 Blog
22 december 2016

Great things

Ons blog-avontuur begon bijna een jaar geleden met, net als bij mensen die een andere baan zoeken, onszelf op de kaart te zetten. Duidelijk maken wie we zijn, wat we kunnen en hoe we dat doen. Namelijk door dagelijks onze tijd te investeren in gesprekken met juristen en bedrijven en voortdurend alert te zijn op de te ontstane groei in de arbeidsmarkt (blog geen legal counsel nodig, bel ons). De rode draad in ons werk is altijd de verbinding zoeken. Verbinding tussen onze opdrachtgevers en de juiste kandidaten. Dat is iets waar we voor blijven gaan. En dat betekent een verbinding op alle fronten zoeken.

 

“Volgens mij zoekt Frans iemand als Bert… of Mieke. Als het maar blond is.”

 

Een juiste match zoeken en vinden gaat verder dan kijken naar wie Frans zoekt, of Bert nog steeds kan en of Mieke anders tijd heeft. Ons bedrijvenlandschap is sinds de crisis flink aan het veranderen en daarmee de eisen die gesteld worden aan werknemers én juristen (blog product counsel). Sommige bedrijven blijven de juridische kennis inhuren, andere kiezen ervoor om een in-house counsel aan te nemen. Tegelijkertijd zien we veel (senior) functies waarvan de populariteit groot is, de spoeling derhalve dun en ‘het aantal wachtenden in de rij voor u’ lang. Zo kregen we op ons artikel over de beperkte doorgroei van senior legal counsels veel respons, omdat het een herkenbaar issue is voor veel van de juristen die we spreken (blog general counsel). De trends die wij zien: General Counsels  gaan in het buitenland werken of verlaten zelfs het juridisch vakgebied want iets nieuws doen geeft nieuwe energie.

 

De soms beperkte en steeds specifieker wordende vraag vanuit bedrijven naar juristen bepaalt de vraagkant van de arbeidsmarkt, maar de wensen van de kandidaten veranderen ook. Steeds vaker spreken we kandidaten die de overstap naar een andere sector willen maken. Denk alleen al aan de groeiende populariteit van familiebedrijven onder juristen, alwaar men hoopt andere uitdagingen en meer verantwoordelijkheden te kunnen krijgen (blog familiebedrijven). Wat men kan verdienen blijft een heet hangijzer, maar de inhoud van het werk, de sector, de balans tussen werk en vrije tijd, het zijn allemaal factoren die steeds zwaarder lijken te wegen. En dus worden de beloningsverschillen tussen verschillende sectoren soms toch voor lief genomen (blog salarissen juristen). 

 

Uit alle gesprekken die we dit jaar met juristen hebben gevoerd, blijkt dat er genoeg ambitie en potentieel rondloopt om aan het (gelukkig!) weer groeiend aantal (interim) vacatures te voldoen. Uiteindelijk geldt wel, voor zowel werkgevers als kandidaten, dat het vinden (of gevonden worden) van de juiste persoon op de juiste plek vaak niet eenvoudig is en dat beide partijen daar best wat hulp bij kunnen gebruiken (blog solliciteren jurist).

Want beide partijen zoeken iets nieuws, iets anders, en die match komt nooit vanzelf. Dus mocht je op het punt staan je voornemens voor volgend jaar te maken, bedenk dan het volgende: “Great things never came from comfort zones”. Wij danken jullie, onze lezers, en hopen jullie volgend jaar terug te zien en wensen jullie veel inspiratie en great things in het nieuwe jaar.

Desiree Mohrmann en Natascha Jonkers vormen samen SKOUT: 
Het wervingsbureau dat vindt en verbindt.


Geef een reactie


Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

Momentje...

Bedankt voor je reactie.Naar overzicht blogs