31 oktober 2023 | Natascha Jonkers en Desiree Mohrmann

Alles wat je altijd al wilde weten over de huidige markt voor juristen!

Begin september viel het ons op dat veel juristen in een nieuwe baan gestart zijn. Dat betekent dat het zeker geen rustige zomer was. De afgelopen jaren merken wij zelf ook dat er in de zomermaanden meer reuring is dan voorheen. Over het algemeen liggen de pieken voor bedrijven om te werven in de periode januari en september, omdat dit vaak de maanden zijn dat juristen reflecteren op hun loopbaan. In de zomermaanden gebeurt er dus meer dan je zou verwachten!

Juristen & zzp

Tegelijkertijd zien wij een toename van juristen die zich inschrijvingen voor zzp opdrachten. Deze stijgende lijn is eigenlijk al jaren zichtbaar. Hiervoor zijn meerdere redenen. Veel juristen kiezen voor de extra vrijheid van een zzp bestaan, de krapte op de arbeidsmarkt blijft onverminderd groot en juristen zijn niet bang om geen project te vinden. Ons advies is om je goed te onderscheiden in een markt waar het aanbod van interim juristen steeds groter wordt. Blijf jezelf ontwikkelen en denk eens goed na voor welke sector of type bedrijf jij goed inzetbaar bent met jouw expertise & skills. Investeer in proactief netwerken. Er zijn veel generalisten in de juridische zzp markt. Toch kan iedereen wel zijn of haar eigen rode draad of talent ontdekken. Ook zien wij een groep juristen die zich richt op interim werk totdat die ene mooie opportunity voorbijkomt. De kans op een project is sneller verzilverd dan een passende job met dito salaris. Wat het Wetsvoorstel ZZP gaat betekenen voor de interim markt is op dit moment nog onduidelijk. Overigens laten de tarieven (met name bij generalisten) geen significante stijging zien zoals wel het geval is bij de vaste salarissen van juristen.

Op afstand werken
Wat verder opvalt is een lichte toename van juristen die remote willen werken en bijvoorbeeld in Frankrijk, Spanje of Portugal zijn gaan wonen. Wij zijn benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen. Voor zzp projecten zal dit een prima oplossing zijn. Voor een permanente rol zijn de persoonlijke en toevallige contacten op de werkvloer toch te belangrijk. We horen wel al wat vaker dat juristen zo’n 2-4 maanden remote mogen werken in het buitenland.

Tweede carrière stap?
Medior juristen melden zich minder snel vanuit zichzelf. Ze zijn kritisch en komen zeker niet voor alles in beweging. We zien sinds vorig jaar ook steeds meer rollen voor junior juristen en paralegals maar de groep 3-7 jaar werkervaring blijft onverminderd populair. En dat weet deze groep ook, met soms vrij extreme salariswensen als gevolg. We merken echter dat bedrijven hier vaak in meegaan en het salaris tegen het einde van een search verhogen om zo toch de beoogde kandidaat te binden. Hierop aansluitend:

Salarissen juristen
Salarissen zijn zeker gestegen, het lijkt alweer het nieuwe normaal. Bedrijven die ons inschakelen zien vaak ook wel dat ze niet anders kunnen dan meegaan in deze stijging. We zien een positieve ontwikkeling als we kijken naar wat onze kandidaten krijgen aangeboden. Bedrijven nemen ook hun secundaire arbeidsvoorwaarden onder de loep wat hen kan helpen om zich te onderscheiden van de concurrentie. Persoonlijke ontwikkeling en zicht op perspectief is nog steeds een zeer belangrijk argument om een overstap te maken. En de juristen die onder markt conform zitten met hun salaris, komen zich nu wel melden. We kunnen deze juristen transparante en realistische adviezen geven. Bedrijven die niet bovenop het wervingsproces zitten lopen de boot mis, kandidaten willen zich zeer welkom voelen.

Sterke toename van internationale juristen
Wij zien een hele sterke toename van internationale juristen die emigreren naar Nederland of hier al wonen. Wij zijn benieuwd waar deze juristen terecht komen. Voor veel functies is NL Recht toch nog wel een must have. Toch zien we genoeg vacatures voorbijkomen met een zeer internationaal karakter: vaak houden deze internationale bedrijven de werving in eigen beheer (LinkedIn).

Opvallend
De arbeidsmarkt voor juristen is eigenlijk niet zo aan verandering onderhevig. Tien jaar geleden schreven we al blogs waar toch stiekem nog steeds hetzelfde in staat: de vraag naar medior juristen is onverminderd  groot is, kandidaten in deze groep zijn kritisch. Deze juristen bevinden zich duidelijk in een fase waarin life events als zwangerschappen, verhuisplannen en/of verbouwen zich aandienen. Dus vaak is het bij deze groep een kwestie van timing. We zien ook dat steeds meer medior juristen willen gaan interimmen. Als we opschuiven naar het senior segment zien we toch vaak dat het aanbod van kandidaten lang niet altijd aansluit bij de vraag. Dit spanningsveld is al langer een bekend fenomeen.

Specialisatie Skout: business legal counsels
Heel bewust hebben we ons gespecialiseerd in het matchen van business legal counsels.
Vaste invulling of projecten. We werken graag voor (internationale) bedrijven met een duidelijke groeistrategie. Waar juristen echt van betekenis zijn. We horen vaak dat dat redenen zijn om te switchen: waarde kunnen toevoegen, impact maken.

Groeimarkten in 2023/2024 zijn onder andere bedrijven met een link naar technologie / IT, bedrijven die zich richten op duurzaamheid, groene industrieën, e-commerce en online retail.


Ondanks dat de wereldeconomie zeer onzekere tijden door maakt en we de spanningen voelen van een krappe arbeidsmarkt, geloven wij dat veel bedrijven in 2024 groeikansen zien. Er zal nog steeds sprake zijn van uitbreiding, daar waar andere bedrijven alleen gaan werven als werknemers vertrekken. Sinds 2019 is er een duidelijke toename te zien van zzp’ers. Net als in 2023 verwachten wij in 2024 een voortzetting van de zpp markt. Er zal aandacht blijven voor flexibele werkmodellen om personeelskosten te drukken.

Natascha Jonkers en Desiree Mohrmann vormen samen Skout:
H
ét wervingsbureau dat vindt en verbindt.


Trends 2023 blog

Geef een reactie


Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

Momentje...

Bedankt voor je reactie.Naar overzicht blogs