logo move on1 Blog
20 maart 2017 | Désirée Mohrmann

Skout zoekt advocaten met vernieuwingsdrang!

De laatste jaren is de groei van het aantal advocaten afgevlakt, maar het aantal kantoren blijft toenemen. Meer dan de helft zijn eenmanskantoren. Het enigszins solistische karakter van de advocatuur wordt hiermee nog eens onderstreept. Diverse grote internationale kantoren strijken neer in Nederland en bieden advocaten een ander perspectief; het zijn kantoren met een nadrukkelijke sectorfocus. Een andere trend die wij zien is het initiatief onder advocaten om een coöperatie op te richten met het doel om bewust samen te gaan werken met bedrijfsjuristen, fiscalisten en andere professionals. Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Deze advocaten hebben oog voor de business van hun relaties en zoeken naar de meerwaarde die zij hun klanten kunnen bieden.

In het bijzonder vragen wij aandacht voor de kantoren die kiezen voor het breken met de traditionele advocatuur. Niet de inhoud, maar de dienstverlening staat centraal: de problemen van je klant en belangrijker nog, de oplossingen die geboden kunnen worden. Investeren in de relatie met je klant levert op de lange termijn meer werk op. Vernieuwende concepten die je samen met je klant bedenkt, niet uitsluitend urenschrijven maar verantwoording afleggen aan je klant. Dit zijn bij uitstek kantoren waar ruimte is voor een nieuwe generatie advocaten die niets zien in het uitoefenen van een eenmanskantoor, maar wel ondernemend zijn ingesteld. Je hebt passie voor je vak, je houdt van hard werken maar je wil wel graag deel uitmaken van een positief en enthousiast team met gelijkgestemden. Wij merken dat er met name bij deze kantoren veel vraag is naar advocaten met de juiste mind set. Advocaten die klaar zijn met de traditionele cultuur binnen grote kantoren en behoefte hebben aan een omgeving waarin hard gewerkt wordt op een hoog juridisch niveau, maar met oog voor de mens achter de advocaat. Ook in gesprekken met advocaten merken wij dat de behoefte aan verandering heel erg groot is. Toch zien wij dat de groep advocaten die een dergelijke overstap ook daadwerkelijk maken relatief klein is. Skout gaat hierover graag het gesprek met je aan.

Wij hebben ons laten inspireren door de oprichters van een kantoor dat het echt anders doet. De vernieuwende aanpak van dit kantoor zit hem in verschillende dingen. Opvallen door te focussen op klanttevredenheid, geen uurtarief hanteren maar een fixed fee of abonnementsvorm. Proactief meedenken met een ondernemer, vragen wat zijn doelen zijn, in oplossingen denken.

Ben jij een creatieve en innovatieve advocaat, denker én doener, voor wie een andere benadering van de juridische dienstverlening vanzelfsprekend is? Word jij vooral gedreven door een benadering waarbij de klant centraal staat, waarin de focus ligt op het leveren van toegevoegde waarde en waarbij wordt gedacht in kansen en mogelijkheden? En voel jij aan alles dat de tijd nu rijp is voor een dergelijke overstap? Lift dan mee op het succes van dit kantoor dat het echt anders aanpakt en consequent nieuwe concepten ontwikkelt op het gebied van juridische dienstverlening, met als enige doel optimale klanttevredenheid. Heb je aantoonbare affiniteit met franchise, distributie, agentuur en/of IE, kom dan zeker eens praten met ons. Maar ook als je gewoon eens van gedachten wilt wisselen over hetgeen we hier beschreven hebben.

Desiree Mohrmann en Natascha Jonkers vormen samen SKOUT: 
Het wervingsbureau dat vindt en verbindt.


Geef een reactie


Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

Momentje...

Bedankt voor je reactie.Naar overzicht blogs