Transparante fee structuur

Bij een succesvolle bemiddeling voor een vaste positie werken wij graag op basis van een fixed fee, passend bij het geboden bruto jaarsalaris. Bij de berekening van het honorarium van Skout zal uitgegaan worden van het voor een fulltime dienstverband geldende jaarsalaris. Wij werken met de volgende fee-structuur:


Salaris *Shortlist fee Totale fixed fee
60k tot 80k 6.000 18.500
80k tot 100k 6.000 22.500
100k+ 6.000 28.000

*Shortlist: dit bedrag zal in rekening worden gebracht na instemming van opdrachtgever met de voorgestelde kandidaten en als opdrachtgever besluit met minimaal twee kandidaten in gesprek te gaan en wordt in mindering gebracht op de totale fixed fee.

De vermelde tarieven zijn exclusief BTW.